Skip to content
2. VOORWOORD
Component 17 – 1_bob
Group 10_bob@2x_bob

VOORWOORD

Rombout Kerremans directeur

Daar stond ik dan, bij Rabobank Breda in november 2009 met de toezegging van de toenmalige directievoorzitter op zak om directeur te worden van Stichting Betrokken Ondernemers Samen voor Breda. Intussen zijn we 10 jaar verder en ben ik het toenmalige bestuur én voorzitter nog steeds dankbaar dat ík degene ben geweest die aan de klus mocht beginnen.

De stichting heeft mij zingeving gegeven en geholpen om mooie bijeenkomsten te organiseren. Van de bekende Meet & Match ontbijtbijeenkomsten tot bijeenkomsten met Commissaris van de Koning Wim van de Donk, duurzaam ondernemer Ruud Koornstra, Social Enterprise directeur Willemijn Verloop, Urgenda boegbeeld Marjan Minnesma, oud-voetballer Wim Kieft, schaatskampioene Annamarie Thomas, Tony Chocolonely e.a. Met onderwerpen als verslaving bij je werknemers, mantelzorg, duurzaamheid en vitaliteit.

Dit heb ik uiteraard niet alleen gedaan. Met bevlogen collega’s, vrijwilligers én een goed bestuur zijn we groter gegroeid. Maar vooral met betrokken partners die ook in de crisestijd hun steentje hebben bijgedragen. Met name dankzij hen kan de Stichting Betrokken Ondernemers Breda succes boeken.

Hét hoogtepunt in die tien jaren was uiteraard het bezoek van ons Koningspaar aan de “Directeuren maken vuile handen dag” tijdens NL DOET in 2017. Daarnaast waren de vieringen rondom ons 5-jarig bestaan (met Herman Wijffels) in 2014 en ons 10-jarig bestaan in november 2019 zeker ook hoogtepunten. Met cabaretier Guido Weijers, burgemeester Paul Depla, zangeres Angela van Rijthoven én bijna 400 gasten!

“ Aan eenieder die aan het succes van de Betrokken Ondernemers Breda heeft bijgedragen de afgelopen jaren: HEEL HARTELIJK DANK!”

We hebben verbindingen gemaakt met doelgroepen die het vaak niet gemakkelijk hebben, om aandacht verlegen zitten, die het minder hebben en dat van heel dichtbij mogen meemaken. Dat heeft mij persoonlijk verrijkt.
Ik ben dankbaar voor de kans die ik tien jaar geleden gekregen heb. Ik denk dat we in alle bescheidenheid nu zover zijn dat we op dit terrein iets in gang hebben gezet in Breda. Vele bedrijven nemen hun verantwoordelijkheid en geven iets terug aan de Bredase samenleving. Wij noemen dat “Geef één dag per jaar vrijwillig voor Breda”.

Onze mooie gemeente heeft duizenden bedrijven. Als die nu eens allemaal hun steentje bijdragen om het in Breda werkelijk samen te brengen… Ik hoop dat wij, op onze beurt, in de afgelopen jaren ons steentje bij hebben gedragen. In alle bescheidenheid vermoed ik van wel. Maar het zijn de bedrijfspartners geweest die werkelijk het verschil hebben gemaakt. Bredase bedrijven die nog niets doen roep ik dan ook op hun rol hierin te nemen. Vele Bredanaars hebben het minder en wij kunnen helpen.

Met goed geld verdienen is niets mis, maar houd als bedrijf ook uw klanten en medewerkers tevreden en maak tegelijkertijd de wereld wat mooier. Het is ook nog goed voor uw imago en maakt u een ‘goede buur’. Ik geloof erin dat het kan en dat het niet persé of/of hoeft te zijn. Wordt partner van de stichting Betrokken Ondernemers en wij helpen u graag uw maatschappelijke betrokkenheid in te vullen. Aan ons zal het niet liggen.

Tezamen met de huidige 155 bedrijfspartners én alle maatschappelijke organisaties in onze stad maken we de stad Breda een beetje mooier en socialer. Niet met geld, maar door de inzet van o.a. handjes en kennis & kunde. We vertrouwen erop dat we ook de komende tien jaar ons bestaansrecht bewijzen.
Wie goed doet, goed ontmoet!

Aan eenieder die aan het succes van de Betrokken Ondernemers Breda heeft bijgedragen de afgelopen jaren, is hier oprechte dank op zijn plaats: partners, collega’s, bestuursleden, ambassadeurs en niet in de laatste plaats onze vrijwilligers die steeds voor ons klaar staan en zonder wie het nauwelijks mogelijk is om onze activiteiten te organiseren.

Tenslotte een apart woord van dank is hier ook op zijn plaats aan Burgemeester Paul Depla en de andere leden van het College voor hun inzet als ambassadeurs voor onze stichting.