Skip to content
Group 12_bob

Foto: Boyd Smith Photo

Inleiding

Stichting Betrokken Ondernemers – Samen voor Breda, hierna: Betrokken Ondernemers Breda, heeft tot doel het stimuleren van maatschappelijk betrokken ondernemen (mbo). Dit doet de stichting door:

  1. Het inspireren, faciliteren en adviseren van bedrijven tot het doen van concrete acties die bijdragen aan een hechtere samenleving
  2. Het verbinden van bedrijf en samenleving in een lokaal mbo netwerk
  3. De samenwerking opzetten tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties met als doel het verder versterken en professionaliseren van maatschappelijke organisaties
  4. Het zichtbaar maken van initiatieven en ieders bijdrage

Uitgangspunt hierbij is het realiseren van meerwaarde voor alle betrokken partijen en aansluiten bij lokale maatschappelijke thema’s.

Afgelopen jaar

1.874

Bedrijfs­-vrijwilligers

271

Studenten

10.191

Vrijwilligersuren door bedrijven

19.797

Bereik doelgroep

517

matches

met een maatschappelijke waarde van ruim:

€ 694.000

146

Dubbel genieten

131

Helpende handen

132

Kennis & Kunde/ coaching

108

Middelen, materialen, locatie, stages

Dit betekent investeren in de lokale samenleving door een combinatie van mensen, munten, middelen, massa en media. MBO maakt onderdeel uit van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Betrokken Ondernemers Breda verbindt bedrijven, maatschappelijke organisaties en gemeente in concrete projecten met maatschappelijke betekenis. Met winst voor alle partijen. De nadruk ligt hierbij op bedrijfsvrijwilligers die een actieve bijdrage leveren aan maatschappelijke organisaties, stichtingen en verenigingen met inzet van kennis en kunde, menskracht en middelen.

In de vorm van Meet & Match bijeenkomsten, een Verwenzorgweek, netwerkbijeenkomsten alsmede vele matches op maat legt Betrokken Ondernemers Breda verbindingen tussen aangesloten bedrijven en maatschappelijke organisaties. Het afgelopen jaar zijn 517 matches gemaakt met een maatschappelijke waarde van ruim € 694.000. Sinds de oprichting van Betrokken Ondernemers Breda, ruim 10 jaar geleden, zijn al bijna 4.000 inspirerende en verrassende verbindingen tot stand gekomen met een maatschappelijke waarde van ruim € 5,9 miljoen.

Eind 2019 is Betrokken Ondernemers Breda een stichting met 144 partners en sympathisanten. Betrokken Ondernemers Breda houdt vanaf begin 2010 kantoor in het Rat Verlegh (NAC) stadion. Het bestuur stippelt samen met de directeur het beleid uit; bestuursleden doen hun werk onbezoldigd.

Afgelopen jaar

1.874

Bedrijfs­-vrijwilligers

271

Studenten

10.191

Vrijwilligersuren door bedrijven

19.797

Bereik doelgroep

517

matches

met een maatschappelijke waarde van ruim:

€ 694.000

146

Dubbel genieten

131

Helpende handen

132

Kennis & Kunde/ coaching

108

Middelen, materialen, locatie, stages

Dit betekent investeren in de lokale samenleving door een combinatie van mensen, munten, middelen, massa en media. MBO maakt onderdeel uit van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Betrokken Ondernemers Breda verbindt bedrijven, maatschappelijke organisaties en gemeente in concrete projecten met maatschappelijke betekenis. Met winst voor alle partijen. De nadruk ligt hierbij op bedrijfsvrijwilligers die een actieve bijdrage leveren aan maatschappelijke organisaties, stichtingen en verenigingen met inzet van kennis en kunde, menskracht en middelen.

In de vorm van Meet & Match bijeenkomsten, een Verwenzorgweek, netwerkbijeenkomsten alsmede vele matches op maat legt Betrokken Ondernemers Breda verbindingen tussen aangesloten bedrijven en maatschappelijke organisaties. Het afgelopen jaar zijn 517 matches gemaakt met een maatschappelijke waarde van ruim € 694.000. Sinds de oprichting van Betrokken Ondernemers Breda, ruim 10 jaar geleden, zijn al bijna 4.000 inspirerende en verrassende verbindingen tot stand gekomen met een maatschappelijke waarde van ruim € 5,9 miljoen.

Eind 2019 is Betrokken Ondernemers Breda een stichting met 144 partners en sympathisanten. Betrokken Ondernemers Breda houdt vanaf begin 2010 kantoor in het Rat Verlegh (NAC) stadion. Het bestuur stippelt samen met de directeur het beleid uit; bestuursleden doen hun werk onbezoldigd.