Skip to content
9. BETROKKEN ONDERNEMERS BREDA

Organisatie

Betrokken Ondernemers – Samen voor Breda had voor 2019 de volgende ambities:

  1. Het organiseren van twee, inhoudelijk goede Meet & Match bijeenkomsten.
  2. Tenminste 120 matches realiseren (contractafspraak met gemeente Breda).
  3. Het organiseren van enkele goede inhoudelijke netwerkbijeenkomsten.
  4. Het organiseren van een Verwenzorgweek i.s.m. Surplus.
  5. Een sprankelend 10-jarig jubileum organiseren.

Uitgangspunt hierbij is het realiseren van meerwaarde voor alle betrokken partijen en aansluiten bij lokale maatschappelijke thema’s.

Matches Breda

517

Aantal matches gerealiseerd

478

Matches gereed

6

Matches in gang gezet

33

Matches afgebroken

10.191

Vrijwilligersuren door bedrijven

1.874

Aantal bedrijfsvrijwilligers

19.797

Aantal cliënten

€ 694.068

Maatschappelijke waarde

Toelichting resultaten

Ad. 1 In 2019 zijn twee Meet & Match bijeenkomsten georganiseerd in Hotel Nassau (april) en bij Optisport (oktober). Deze bijeenkomsten zijn erg goed bezocht en boden de aanwezigen een uitstekend platform om met elkaar kennis te maken, elkaar te ontmoeten en inspirerende en verrassende verbindingen (‘matches’) te maken. Centraal hierbij staat de vraag wat de meest effectieve wijze is waarop het maatschappelijk veld vertegenwoordigers van het bedrijfsleven kan benaderen en hen kan verzoeken om een (gratis) bijdrage te leveren.

Ad. 2 In 2019 werden 517 matches tot stand gebracht die een maatschappelijke waarde vertegenwoordigen van ruim
€ 694.068.

Ad. 3 Voor de vijfde keer is tijdens NL DOET (Breda Doet!) de “Directeuren-maken-vuile-handen”-dag georganiseerd. Deze vond plaats op de Singels van Breda waar we op afval hebben gevist. Deze dag wordt steeds enorm gewaardeerd door de aanwezige partners. In januari organiseerden we een nieuwjaarsbijeenkomst met gastspreker Marjan Minnesma (Directeur Urgenda). Daarnaast organiseerden we in juni een evenement rond ‘vitaliteit bij je werknemers’ met oud schaatskampioene Annemarie Thomas en vierden we ons 10-jarig jubileum in november 2019.

Ad. 4 In opdracht van Surplus is in september 2019 wederom een succesvolle Verwenzorgweek georganiseerd gericht op de doelgroep ouderen en cliënten uit de zorg. Na de bestaande activiteiten (Wereldsmaken, Rollatorloop, Meezingconcert en koffieconcert) is voor het eerst een Verwenconcert in het Chassé theater georganiseerd met o.a. Frans Bauer en Marga Bult. Dit in samenwerking met CZ fonds en Surplus.
Het opgebouwde batig saldo van de initiatiefgroep “Verwenzorgweek” is overgedragen aan de Stichting waarvoor een bestemmingsreserve is gevormd voor toekomstige edities.

“Wat een feestje gisteren, Frans Bauer kan dit wel heel goed voor iedereen echte aandacht en daar gaat het om. Fijn dat Zorg voor elkaar Breda hier een bijdrage aan heeft kunnen geven.”

Elly Beek
Zorg voor Elkaar

Organisatie, bestuur, ambassadeurs en vrijwilligers

De dagelijkse leiding van Betrokken Ondernemers Breda is in handen van directeur Rombout Kerremans (1 fte). Willemijn van ’t Hullenaar-Lips was tot en met 30 september 2019 in dienst als intermediair (28 uur per week). Lieveke Ligtenberg volgde haar m.i.v. 1 september 2019 op voor 24 uur per week. Vanuit de ATEA groep was Anita de Klerk voor 12 uur per week tot 31 maart 2019 bij Betrokken Ondernemers Breda gedetacheerd.

Betrokken Ondernemers Breda wordt ondersteund door fotografen Boyd Brian Smith en Reinier de Vlaam, die dit om niet doen. Tijdens de Meet & Matchbijeenkomsten wordt Betrokken Ondernemers vrijwillig ondersteund door notarissen Frits von Seydlitz, Tiemen van Hassel en Nancy Bagchus. Voor de begeleiding van deze evenementen waren Pien Rosmalen, An van Dixhoorn, Jac Kriens, Jan van Asseldonk, Annemarie Onsman, Marion van Hellenberg Hubar, Rolf Klinkhamer, Kees van Fessem, Jonna Kouwenberg, Huib Berenschot, Elleke Thomassen, Geralda Otten, Ina Dirven, Yvonne Alewijnse en Han Jongmans vrijwillig actief.

Bestuur
Het bestuur van Stichting Betrokken Ondernemers Samen voor Breda, statutair gevestigd in Breda, bestaat uit:

Danielle Muller, voorzitter (advocaat arbeidsrecht en pensioenrecht en partner bij Rassers advocaten)
Frits van Ginneken, penningmeester (partner bij Witlox vcs)
Anton van Mansum, bestuurslid (voorzitter Raad van Bestuur Surplus Groep)
Peter van der Schans, bestuurslid (kantoordirecteur Breda en Tilburg Van Lanschot Bankiers)

Het bestuur kwam in 2019 zeven keer bijeen en was, al dan niet voltallig, aanwezig bij de diverse georganiseerde activiteiten. Het bestuur zet haar ervaring en kennis belangeloos in.

Ambassadeurs
Burgemeester Paul Depla en de wethouders hebben zich als ambassadeur aan de Stichting Betrokken Ondernemers Samen voor Breda verbonden. Niet alleen op papier, maar ook in hun dagelijkse werkzaamheden leggen zij verbindingen met onze stichting, geven zij tips en adviezen en zetten zich persoonlijk in voor de stichting.

Kenniscertificaat MBO
De medewerkers van Betrokken Ondernemers zijn in het bezit van het Kenniscertificaat MBO Intermediair. Hiermee is bewezen dat Betrokken Ondernemers niet alleen in de praktijk, maar ook in theorie, professioneel intermediair is.

Perfetii222

Bestuur Betrokken Ondernemers Breda
Foto: Boyd Smith Photo

Matches Breda

517

Aantal matches gerealiseerd

478

Matches gereed

6

Matches in gang gezet

33

Matches afgebroken

10.191

Vrijwilligersuren door bedrijven

1.874

Aantal bedrijfsvrijwilligers

19.797

Aantal cliënten

€ 694.068

Maatschappelijke waarde

Toelichting resultaten

Ad. 1 In 2019 zijn twee Meet & Match bijeenkomsten georganiseerd in Hotel Nassau (april) en bij Optisport (oktober). Deze bijeenkomsten zijn erg goed bezocht en boden de aanwezigen een uitstekend platform om met elkaar kennis te maken, elkaar te ontmoeten en inspirerende en verrassende verbindingen (‘matches’) te maken. Centraal hierbij staat de vraag wat de meest effectieve wijze is waarop het maatschappelijk veld vertegenwoordigers van het bedrijfsleven kan benaderen en hen kan verzoeken om een (gratis) bijdrage te leveren.

Ad. 2 In 2019 werden 517 matches tot stand gebracht die een maatschappelijke waarde vertegenwoordigen van ruim
€ 694.068.

Ad. 3 Voor de vijfde keer is tijdens NL DOET (Breda Doet!) de “Directeuren-maken-vuile-handen”-dag georganiseerd. Deze vond plaats op de Singels van Breda waar we op afval hebben gevist. Deze dag wordt steeds enorm gewaardeerd door de aanwezige partners. In januari organiseerden we een nieuwjaarsbijeenkomst met gastspreker Marjan Minnesma (Directeur Urgenda). Daarnaast organiseerden we in juni een evenement rond ‘vitaliteit bij je werknemers’ met oud schaatskampioene Annemarie Thomas en vierden we ons 10-jarig jubileum in november 2019.

Ad. 4 In opdracht van Surplus is in september 2019 wederom een succesvolle Verwenzorgweek georganiseerd gericht op de doelgroep ouderen en cliënten uit de zorg. Na de bestaande activiteiten (Wereldsmaken, Rollatorloop, Meezingconcert en koffieconcert) is voor het eerst een Verwenconcert in het Chassé theater georganiseerd met o.a. Frans Bauer en Marga Bult. Dit in samenwerking met CZ fonds en Surplus.
Het opgebouwde batig saldo van de initiatiefgroep “Verwenzorgweek” is overgedragen aan de Stichting waarvoor een bestemmingsreserve is gevormd voor toekomstige edities.

“Wat een feestje gisteren, Frans Bauer kan dit wel heel goed voor iedereen echte aandacht en daar gaat het om. Fijn dat Zorg voor elkaar Breda hier een bijdrage aan heeft kunnen geven.”

Elly Beek
Zorg voor Elkaar

Organisatie, bestuur, ambassadeurs en vrijwilligers

De dagelijkse leiding van Betrokken Ondernemers Breda is in handen van directeur Rombout Kerremans (1 fte). Willemijn van ’t Hullenaar-Lips was tot en met 30 september 2019 in dienst als intermediair (28 uur per week). Lieveke Ligtenberg volgde haar m.i.v. 1 september 2019 op voor 24 uur per week. Vanuit de ATEA groep was Anita de Klerk voor 12 uur per week tot 31 maart 2019 bij Betrokken Ondernemers Breda gedetacheerd.

Betrokken Ondernemers Breda wordt ondersteund door fotografen Boyd Brian Smith en Reinier de Vlaam, die dit om niet doen. Tijdens de Meet & Matchbijeenkomsten wordt Betrokken Ondernemers vrijwillig ondersteund door notarissen Frits von Seydlitz, Tiemen van Hassel en Nancy Bagchus. Voor de begeleiding van deze evenementen waren Pien Rosmalen, An van Dixhoorn, Jac Kriens, Jan van Asseldonk, Annemarie Onsman, Marion van Hellenberg Hubar, Rolf Klinkhamer, Kees van Fessem, Jonna Kouwenberg, Huib Berenschot, Elleke Thomassen, Geralda Otten, Ina Dirven, Yvonne Alewijnse en Han Jongmans vrijwillig actief.

Bestuur
Het bestuur van Stichting Betrokken Ondernemers Samen voor Breda, statutair gevestigd in Breda, bestaat uit:

Danielle Muller, voorzitter (advocaat arbeidsrecht en pensioenrecht en partner bij Rassers advocaten)
Frits van Ginneken, penningmeester (partner bij Witlox vcs)
Anton van Mansum, bestuurslid (voorzitter Raad van Bestuur Surplus Groep)
Peter van der Schans, bestuurslid (kantoordirecteur Breda en Tilburg Van Lanschot Bankiers)

Het bestuur kwam in 2019 zeven keer bijeen en was, al dan niet voltallig, aanwezig bij de diverse georganiseerde activiteiten. Het bestuur zet haar ervaring en kennis belangeloos in.

Ambassadeurs
Burgemeester Paul Depla en de wethouders hebben zich als ambassadeur aan de Stichting Betrokken Ondernemers Samen voor Breda verbonden. Niet alleen op papier, maar ook in hun dagelijkse werkzaamheden leggen zij verbindingen met onze stichting, geven zij tips en adviezen en zetten zich persoonlijk in voor de stichting.

Kenniscertificaat MBO
De medewerkers van Betrokken Ondernemers zijn in het bezit van het Kenniscertificaat MBO Intermediair. Hiermee is bewezen dat Betrokken Ondernemers niet alleen in de praktijk, maar ook in theorie, professioneel intermediair is.