Skip to content
5. RESULTATEN

Meerjarenoverzicht 2015-2019

Prestatievelden

Group-37_bob

*De maatschappelijke waarde van de matches is de beste schatting van het aantal bestede uren aan een match, de materiaalkosten en de direct aan de match gerelateerde overige kosten. Het manuurtarief voor ‘helpende handen’ en ‘dubbel genieten’ bedraagt € 50 per uur en het manuurtarief voor geboden kennis & kunde bedraagt € 80 per uur. Het manuurtarief voor studenten bedraagt € 20.

Verschillen in aantallen matches en maatschappelijke waarde zijn te verklaren doordat het aantal matches tijdens de Meet & Match-bijeenkomsten wat terugloopt, omdat partijen elkaar na de ontmoeting(en) tijdens de Meet & Match rechtstreeks benaderen zonder onze tussenkomst. Ook vinden veel ‘herhaal’ matches plaats die, zonder tussenkomst van onze stichting, afgesproken worden en niet meer bij ons worden geregistreerd. Dit is uiteraard een verheugend feit want daarmee is het ultieme doel dat onze stichting nastreeft, bereikt. Tegelijkertijd werkt dit vreemd genoeg in negatieve zin door in onze cijfers en geven die daardoor een iets vertekend beeld.

Wanneer je deze daling afzet tegen de gemiddelde waarde per match, dan levert dit een belangrijk verschil op. Dit geldt ook voor de introductie van Avans sociale studies die men vanuit Avans rechtstreeks heeft opgepakt hetgeen een verschil oplevert zowel in aantal matches als in maatschappelijke waarde.

“Vanochtend bij de meet en match geweest. Het was weer geweldig! Bedankt voor deze ochtend.”

Clementine van Steeg
Surplus, Vuchterhage

_DMVHD2019_Boyd-Smith-Photo_36_bob@2x_bob

‘Directeuren-maken-vuile-handen’ dag
Foto: Boyd Smith Photo

Netwerkbijeenkomsten

Group-36_bob

Contracten

Group 35_bob