Skip to content
10. FINANCIËN

Financiën

BoB jaarverslag 2019_Financien_Inkomsten02
BoB jaarverslag 2019_Financien_Uitgave02

Inkomsten

Financien tabel - inkomsten

Uitgaven

Financien tabel - uitgaven_04

Het vrij besteedbare vermogen fungeert als continuïteitsreserve. Het financiële beleid van de stichting is er op gericht om een vermogen van minimaal 100% van de totale jaarlasten aan te houden. Dit vanuit het oogpunt van zorgvuldig ondernemerschap en goed werkgeverschap met het oog op de continuïteit van de stichting en de werkgeversverplichtingen.

“Dikke complimenten hoeveel mensen je hebt geënthousiasmeerd de afgelopen 10 jaar. Mooi om dit te zien bij de bijeenkomst van afgelopen week. Interessant om te ontdekken hoe we elkaar komende jaar kunnen versterken.”

Sjoerd Sanders
Regiomanager DELA